Publication details

Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference

Authors

FRYŠTÁK Marek BRUCKNEROVÁ Eva

Year of publication 2020
Type Monograph
Citation
Description Sborník příspěvků z konference zaměřené na ekonomickou kriminalitu z pera českých, slovenských a polských autorů. Příspěvky se zabývají jak vývojem hospodářské a majetkové kriminality, tak vybranými trestnými činy spojenými a ekonomickou kriminalitou, odpovědností právnických osob, problematikou vyšetřování a dokazování hospodářských a majetkových trestných činů, problematikou související se správou majetku, zajišťováním majetku v souvislosti s trestním řízením včetně problematiky zvyšování hranice škody pro posouzení trestní a správní odpovědnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info