Publication details

Revize zpracování učiva o řasách v přírodopisných učebnicích a pracovních sešitech

Title in English Revision of Algae Curriculum Processing in the Natural History Textbooks and Workbooks
Authors

VODOVÁ Libuše BRABCOVÁ Blažena

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Příspěvek se věnuje zpracování tématu Řasy ve vybraných učebnicích přírodopisu a pracovních sešitech, které je doplňují. Cílem bylo identifikovat odborné nedostatky a nepřesnosti v učivu o řasách a klasifikovat je do skupin. Učebnice a pracovní sešity byly vybírány z těch novějších zpracovaných v souladu s RVP ZV a obsahujících schvalovací doložku MŠMT. Rozpracování učiva o řasách v učebnicích a pracovních sešitech bylo podrobeno obsahové analýze a zjištěné nedostatky kategorizovány. Základní dvě kategorie nedostatků jsou nedostatky týkající se zařazení řas do systému a další odborné nedostatky. V závěru příspěvku jsou také prezentovány alternativy učebních úloh navržené v souladu s aktuálními algologickými poznatky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info