Publication details

Chronotopy městských center: Hledání prominentních městských časů a míst

Authors

LÍSKOVEC Radim MULÍČEK Ondřej

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description V příspěvku je diskutována komplexní problematika městských center nejen z prostorového hlediska, ale především z časového. Městské centrum se dá re-konceptualizovat jako časoprostorově podmíněný jev svým prostorovým a funkčním nastavením, ale také jedinečnou kombinací krátkých a dlouhých rytmů tím, jak jsou prominentní urbánní časy začleněny do rytmů různých míst ve městě. Metodika spojuje a navazuje na Hägerstrandovu geografii času, Lefebvrem inspirovanou analýzu rytmů a Bachtinův koncept chronotopu. K demonstraci plurality centrálních míst přítomných v současném městě, jejich časoprostorových různorodostí a typických chronotopických vlastností je využita řada dat zachycující agregované rytmy obyvatel měst.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info