Publication details

Umělci v kontextu prekérních pracovněprávních vztahů aneb důkladná analýza rakouské právní úpravy

Authors

ZAPLETAL Roman

Year of publication 2020
Type Chapter of a book
Citation
Description Výklad předmětné kapitoly, jak se ostatně jeví zřejmým již z jejího samotného názvu, je orientován na mezinárodněprávní přesah analyzované materie (závislé práce ve spojitosti s výkonem umělecké činnosti) v rámci tematického zaměření řešeného projektu specifického výzkumu. S přihlédnutím k prima facie se logicky vybízejícímu aspektu vzájemné blízkosti, a to jak ve smyslu geografickém, tak juristickém, je pro účely předkládaného textu zahraniční přístup reflektován v podobě podrobnějšího představení příslušných ustanovení rakouského právního řádu. Pozornost je tudíž věnována zevrubné systematické analýze rakouského divadelního zákona, jakož i konkretizaci jednotlivých práv a povinností plynoucích jevištním umělcům ze sjednané jevištní pracovní smlouvy, a to s akcentem na možné varianty skončení uzavřeného jevištního pracovněprávního vztahu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info