Publication details

Softwarové nástroje pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace

Title in English Software tools for creation of terminology thesauri and dictionaries to extend national spatial information infrastructure
Authors

HORÁK Aleš RAMBOUSEK Adam MEDVEĎ Marek NEVĚŘILOVÁ Zuzana RYCHLÝ Pavel STARÁ Marie

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Web
Description Softwarové nástroje pro tvorbu a správu terminologických slovníků a tezaurů. Systém je doplněn metodikou. Součástí systémů je centrální registr, který provozuje Ministerstvo vnitra v rámci agendy eGovernmentu a poskytuje přehled o všech institucích, které poskytují vlastní terminologický slovník. Hlavní částí systému je webový software, který umožňuje správu a editaci jedné instance slovníku. Software je možné přizpůsobit vzhledem a strukturou dat pro konkrétní instituci. V případě dostupnosti korpusu specializovaných textů je možné tvorbu slovníku doplnit o poloautomatické návrhy termínů, překladů a nadřazených termínů, a také vyhledat v textovém korpusu příklady použití termínů. Jednotlivé instance slovníků komunikují pomocí otevřeného API s centrálním registrem. Software také poskytuje zveřejněná data ve formátech pro Open Data.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info