Publication details

Využití GIS v problémově orientovaných učebních úlohách na příkladu zeměpisného učiva

Title in English The Use of problem-oriented learning tasks on example of geography curriculum
Authors

MAŠTEROVÁ Vendula MÍSAŘOVÁ Darina

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Komenský
Citation
Description GISy skrývají velký potenciál pro budoucnost výuky na základních i středních školách, přesto je využívání GIS v prostředí českých škol stále v počátcích. Výuka GIS není dostatečně podpořena kurikulárními dokumenty, ani metodickými materiály. V příspěvku nabízíme jednu z možností, jak efektivně zapojit a využít geografické informační systémy již na základní škole při řešení problémově-orientovaných úloh v hodinách zeměpisu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info