Publication details

Praktický workshop pro studenty v DSP programech na téma: Úvod do problematiky práce s hlasem, individuální konzultace s účastníky workshopu o hlasové průpravě a předcházení potížím s hlasem

Title in English Practical workshop for students in DSP programs on the topic: Introduction to the issue of working with the voice, individual consultations with workshop participants on voice training and prevention of voice problems
Authors

VRUBEL Martin

Year of publication 2021
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem kurzu je seznámení se základy hlasové průpravy, která napomáhá k sebevědomému hlasovému projevu na veřejnosti. V rámci daného kurzu se studenti seznámí s praktickými cvičeními, která napomáhají zkvalitňovat dechovou hlasovou oporu, tříbit artikulaci a srozumitelnost přednesu a v neposlední řadě napomáhají upevňovat hlas. Na workshop navazují individuální setkání a procvičování individuálních obtíží účastníků. Kurzem provázela lektora Alžběta Filipová.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info