Project information
Metodologické a prezentační dovednosti kandidátů Ph.D. zaměřujících se na výzkum vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika a čím dál častěji i studenti příbuzných DSP. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2021“ více jak dvě desítky doktorandů DSP. Základní otázky, které si pro rok 2021 klademe: Které výzkumné strategie se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Které kvalitativní výzkumné strategie se využívají nejčastěji? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studenty nižších ročníků představen žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika, který je úvodním metodologickým krokem pro rozpracování vlastních výzkumných strategií. Cílem pro rok 2021 bude zorganizovat intenzivní metodologické školení, kde budou představeny různé metodologické postupy, které je možné využít ve speciálně pedagogickém výzkumu a ve výzkumu jedinců s poruchami autistického spektra. Školení i konference proběhne v případě nepříznivé epidemiologické situace online.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  1 – No poverty Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info