Publication details

De la calle al teatro y del teatro al texto: escritura autorreferencial y violencia en Usted está aquí, de Bárbara Colio

Title in English From the Streets to the Theatre and from the Theatre to the Text: Autorreferential Writing and Violence in Bárbara Colio's Usted está aquí
Authors

VÁZQUEZ TOURINO Daniel

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Jedním z důsledků "performativního obratu" v jevištním umění (Fischer-Lichte) je převaha kontingentní povahy divadelní události v estetickém zážitku na úkor mimésis. Na rozdíl od reprezentace je tedy přítomnost skutečného zdůrazněna. Děje se tak prostřednictvím označení reality divadla, tedy toho, co Cornago nazývá "jeho stavebním materiálem", a zároveň je realita do divadla začleněna (Sánchez). Jak tedy v dramatickém textu, který je ze své podstaty mimetický, reflektovat převahu skutečnosti nad reprezentací? Příspěvek se bude zabývat analýzou konstrukce autoreference ve hře Bárbary Colio Usted está aquí s cílem pochopit mechanismy, jimiž dramatické psaní přispívá ke vzniku "divadelní pospolitosti" (Dubatti) diváků a umělců kolem zkušenosti s násilím na severu Mexika.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info