Publication details

Návrh a ověření účinnosti metodiky výuky tématu sinice na ZŠ

Authors

POLÁKOVÁ Michaela

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Diplomová práce se zabývá navržením a ověřením metodiky výuky tématu sinice pro druhý stupeň ZŠ za pomoci akčního výzkumu. Teoretická část práce se zabývá rešerší učebnic přírodopisu a postavením tématu v kurikulárních dokumentech. Praktická část práce se zabývá vytvořením dotazníku ke zjišťování pojetí žáků o sinicích a fotosyntéze, vytvořením metodiky výuky sinic. Následným zrealizováním vytvořeného plánu výuky na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace, akčním navržením úprav plánu výuky a opětovném zrealizování výuky s novým akčně navrženým plánem. Plán výuky byl v intencích akčního výzkumu realizován v šestém ročníku ZŠ dvakrát. Po první realizaci byla výuka vyhodnocena, plán výuky upraven a provedena další realizace v jiné třídě šestého ročníku. Úpravy se týkaly zejména časového rozvržení hodin, navýšení počtu mikroskopů při práci ve výuce, zadání domácího úkolu a tvorby myšlenkové mapy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info