Publication details

Dynamika mutací a chromozomálních aberací v závislosti na aktivitě CLL u neléčených pacientů.

Authors

NAVRKALOVÁ Veronika KOTAŠKOVÁ Jana VALIŠOVÁ Martina ŽENATOVÁ Marcela PANOVSKÁ Anna DOUBEK Michael POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info