Publication details

HYPERcontrol: Průřezový průzkum mapování úspěšnosti dosahování cílových hodnot krevního tlaku u hypertoniků se systolickým tlakem krve ≥ 145 mm Hg.

Authors

ŠUSTR Filip DVOŘÁK Aleš SOUČEK Miroslav

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Hypertenze & kardiovaskulární prevence
Citation
Keywords HYPERcontrol, arterial hypertension, single-pill combination, treatment adherence

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info