Publication details

Žádná tabu před tabulí - souhlas

Authors

KRIŠOVÁ Dagmar POLÁČKOVÁ Marcela

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Co je to ten souhlas? To bude muset před sexem podepsat formulář? Jak zábavně a interaktivně vysvětlit žákům a žákyním, co je to souhlas a proč je při sexuálních aktivitách důležitý? Sexuální výchova není jenom o početí a pohlavních chorobách, je potřeba, aby se děti ve škole dozvěděly, že základem je vzájemný respekt a komunikace. Provedeme Vás lekcí sexuální výchovy pro žáky a žákyně druhého stupně věnující se tématu souhlasu k sexu. Zájemci po skončení workshopu obdrží metodický list pro vlastní realizaci lekce ve třídě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info