Publication details

Analýza cílenosti opatření aktivní politiky trhu práce na osoby s nízkou kvalifikací (srovnání situace v letech 2014 a 2015 oproti situaci v letech 2019 a 2020)

Title in English Analysis of the targeting of active labor market policy measures on low-skilled peple (comparison of the situation in 2014 and 2015 compared to the situation in 2019 and 2020)
Authors

HORÁKOVÁ Markéta SIROVÁTKA Tomáš

Year of publication 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info