Publication details

Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů

Investor logo
Title in English Outdoor education at Faculty of Education, Masaryk University. Support for the use of technology and the implementation of research activities in the undergraduate education of future teachers
Authors

HOFMANN Eduard SVOBODOVÁ Hana DURNA Radek MÍSAŘOVÁ Darina ČEŠKOVÁ Tereza FRÝZOVÁ Iva JIREČEK Miroslav KNECHT Petr TRÁVNÍČEK Marek VRBAS Jaroslav HANUŠOVÁ Světlana RANDALL Ailsa Marion SUCHÝ Jaroslav DOBROVOLNÁ Alena BUCHTOVÁ Pavla KRŠKOVÁ Zuzana KRAHULEC Ondřej KOLEJKA Jaromír PULTAR Filip VITULA Ondřej ANTAL Marek SOJÁK Petr

Year of publication 2021
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description The publication describes the process of preparation, creation, piloting and implementation of interdisciplinary educational materials and courses. The individual chapters show examples of good practice leading to the maximum interconnection of teaching using interdisciplinary relationships and cross-cutting themes. In the course of them, modern learning management strategies were adequately included. Innovative field teaching courses were created in cooperation with university teachers across the departments of geography, biology, history, physical education and health education, social pedagogy and English at the Faculty of Education, Masaryk University.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info