Publication details

Zdraví a imunita včel

Authors

HYRŠL Pavel DOBEŠ Pavel HURYCHOVÁ Jana TOMANOVÁ Kateřina

Year of publication 2022
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Včely mají stejně jako jiný hmyz imunitní systém, který jim umožňuje reagovat na okolní prostředí a patogeny. Imunitní reakce zprostředkovávají buňky (hemocyty) a molekuly v cirkulující tělní tekutině - hemolymfě. Mezi důležité nebuněčné složky patří antibakteriální peptidy a složky fenoloxidázové a koagulační kaskády, kdy při poranění dochází ke srážení hemolymfy a zčernání poraněného místa díky tvorbě melaninu. Včely žijí sociálním způsobem ve velkých společenstvích a díky tomu u nich není tolik důležitá imunita jedince, ale nastupuje tzv. sociální imunita, při které je cílem přežití celého včelstva a velký vliv má sociální chování jednotlivých včel.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info