Publication details

Dílčí projekt „CovidCareShare – Bezpečné sdílení medicínských dat v období pandemie Covid19“ Výsledek V2 – Studie proveditelnosti

Investor logo
Title in English Sub-project "CovidCareShare - Secure medical data sharing in the Covid19 pandemic" Deliverable V2 - Feasibility study
Authors

PITNER Tomáš DOSTÁL Otto DOSTÁL Otto LOUTOCKÝ Pavel KASL František ANDRES Pavel

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Description Studie proveditelnosti popisuje okrajové zejména legislativně organizační, ale i technologické podmínky, jež je nutné splnit při implementaci a provozu systému vzdálené bezpečné diagnostiky. Výsledek/výstup bude možné komerčně využít zejména jako vstup pro analýzu funkčních a především mimo-funkčních požadavků na implementaci bezpečného systému řízení zdravotní péče, zejména vzdálené diagnostiky, a bude ho rovněž možné využít pro specifikaci bezpečnostně-technických požadavků u zadavatelů řešení a rovněž u realizátorů takových bezpečných řešení.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info