Publication details

Náměty k výuce jednobuněčných organismů v 6. ročnících základních škol s využitím 3D tisku

Title in English Methodical materials for teaching unicellular organisms in 6. grades of primary schools using 3D printing
Authors

SOBKOVÁ Lenka JANČOVÁ Martina

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Diplomová práce se zabývá tématem jednobuněčných organismů a jeho výukou v 6. ročnících základních škol. Ve výuce jsou využity modely jednobuněčných organismů vytisknuté na 3D tiskárně. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány jednobuněčné organismy, konkrétně bakterie a prvoci. Jsou zde kapitoly, které se věnují stavbě jejich těla, využití nebo významu jednobuněčných organismů. V neposlední řadě je zde i kapitola věnovaná zařazení tématu jednobuněčných živočichů v RVP. Praktická část práce se zabývá vytvořením pretestu, který slouží ke zjištění dosavadních znalostí o jednobuněčných organismech, a vytvořením metodiky klasické frontální výuky bakterií a prvoků a výuky s využitím 3D modelů bakterií a trepky velké. Dále se práce zabývá zrealizováním výuky na základní škole v Brně. Praktická část obsahuje strukturované přípravy na 4 vyučovací hodiny, výsledky testování žáků formou pretestu a posttestu a jejich vyhodnocení. Ve třídě 6. A proběhla výuka s využitím 3D modelů bakterií a trepky velké. Ve třídě 6. B proběhla klasická frontální výuka. Žáci třídy 6. A měli větší bodový nárůst mezi pretestem s posttestem na téma bakterie než žáci třídy 6. B. O šest bodů a více se zlepšilo 70 % žáků třídy 6. A. Žáci třídy 6. B se nejčastěji zlepšovali o 9-6 bodů. Celkem se o tento počet zlepšilo 50 % žáků. Žáci, kteří se zúčastnili výuky s využitím 3D modelů bakterií dosáhli lepších výsledků z posttestu a lepšího posunu v souvislosti s pretestem. Žáci třídy 6. A, kteří se zúčastnili výuky s využitím 3D modelů trepky velké, dosáhli, jak lepších výsledků ze samotného posttestu oproti žákům z třídy 6. B, tak dosáhli většího posunu ve výsledcích oproti pretestu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info