Project information

Project information
Od rešerše ke vědeckému zkoumání ověřování pedagogických jevů: podpora studentských aktivit tří profesních mikrospolečenství

Project Identification
MUNI/A/1453/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt navazuje na projekty specifického výzkumu z předchozích let, které se orientovaly na rozvoj akademických dovedností studentů, konkrétně tvorbu rešerší a přehledových studií a na rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností. Letošní projekt opět vytváří prostor k účelné odborné spolupráci studentů s akademickými pracovníky, k rozvoji vědeckého myšlení studentů a k nabytí základních zkušeností z akademického života.
Studenti budou rozvíjet své prezentační a argumentační dovednosti, orientaci v odborné literatuře, ale i odborné akademické činnosti zaměřené na didaktiku studijních oborů matematika, geografie a biologie.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info