Publication details

České reálie: skrytá identita české komunity, aneb co v učebnicích není (a být nemůže?)

Authors

OŠMERA Radim

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Na počátku mých úvah o reáliích byla zkušenost, že učebnice češtiny pro cizince jsou v pokrytí toho, co lze vnímat jako české reálie, nedostatečné. Nikoliv však jen proto, že jsou limitované např. svým obsahem a jazykovou úrovní, pro kterou jsou určeny. Ale také proto, že s tím, co lze chápat jako reálie, pracují často nekriticky, stereotypně a povrchně. Potenciál, který reálie mají, se zdál být ne plně využit. Tato zkušenost vycházela z vlastní praxe lektora a metodika kurzů češtiny pro cizince a také ji potvrzovaly některé práce, které téma reálií zpracovávaly. Zajímalo mě, zda tuto zkušenost sdílí i dalších lektoři. Východiskem prezentovaného příspěvku je proto prezentace závěrů z rozsáhlého dotazníkového šetření k tematice reálií mezi lektory češtiny, působícími jak v ČR, tak v zahraniční. Vedle tohoto šetření představím vlastní pojetí reálií ve výuce. Toto pojetí pracuje právě s tím, co je skryto, tedy nevyřčeno učebnicí či dalšími učebnicovými materiály, a akcentuje proces postupného rozkrývání reality, která je zprvu neviditelná. Tuto skrytost jsme se pokusili pojmout 1) jako fakt, který vykresluje českou realitu, 2) jako fakt, který nastavuje zrcadlo jiným kulturám, 3) jako prostor pro širokou tematicky vymezenou debatu 4) jako fakt, který můžeme nahlédnout a zpochybnit různými hodnotovými měřítky, 5) jako možnost se učit toleranci k druhým, 6) jako možnost hledat bazální lidské hodnoty, na kterých je možné se shodnout napříč kulturami. K reáliím tak přistupuji jako k nesamozřejmému faktu: jednak jako k něčemu, co zde je, jehož povaha je hodná pozornosti, co se může stát předmětem komparace i výchovy k toleranci; dále také jako k něčemu, co může být nahlíženo různým hodnotovým systémem, a tím zpochybněno ve svých základech; a nakonec, a pro mě hlavně, mohou být reálie nahlíženy jako cesta k hledání toho, co nás spojuje ne proto, že je to nahodile společné (např. oslava konce roku v ČR a v USA), ale protože je to lidské. Tento přístup vychází z experimentálních kurzů, které jsem vedl s cílem ověřit si, zda je možné tímto způsobem k reáliím ve výuce přistupovat
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info