Publication details

Psychosociální charakteristiky žáků s dvojí výjimečností v kombinaci nadání a specifických poruch učení

Title in English Psychosocial characteristics of twice exceptional students in a combination of giftedness and specific learning disabilities
Authors

BARANOVÁ Petra

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Předkládaný příspěvek prezentuje výsledky realizované přehledové studie zabývající se psychosociálními charakteristikami žáků s dvojí výjimečností v kombinaci vysokého kognitivního nadání a specifických poruch učení na mezinárodní úrovni. Z výsledku přehledové studie vyplývá, že žáci s dvojí výjimečností ve zmíněné kombinaci disponují specifickým psychosociálním profilem, který je ovlivněn kombinací charakteristik vyplývajících z nadání a charakteristik vyplývajících ze specifických poruch učení. Tyto charakteristiky jsme sledovali v rámci sedmi oblastí, kterými jsou osobnostní charakteristiky, interpersonální vztahy, motivace, sebepojetí, emoční prožívání, externalizované problémy a pracovní charakteristiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info