Publication details

Použití enzybotik v terapii infekcí kůže a měkkých tkání způsobených Staphylococcus aureus MRSA (dlouhá cesta od přípravy, in-vitro testování, vytvoření infekčního animálního modelu, až po jejich in-vivo použití)

Title in English Use of enzybiotics in the therapy of skin and soft tissue infection caused by Staphylococcus aureus MRSA (the long way of preparing, in-vitro testing and developing animal model to in-vivo testing)
Authors

RAŠKA Filip LIPOVÝ Břetislav VACEK Lukáš KOBZOVÁ Šárka JAROŠOVÁ rea MAKOVICKÝ Peter VÍCENOVÁ Monika JEKOLOVÁ Edita JANDA Lubomír

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info