Publication details

Geofyzikální průzkum opevněných přemyslovských center na Moravě

Investor logo
Title in English Geophysical survey of fortified Přemyslid centres in Moravia
Authors

HAVELKA Jan MILO Peter

Year of publication 2022
Type Article in Periodical
Magazine / Source Archaeologia Historica
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web Full text
Keywords hillfort; early medieval centre; Přemyslid era; geophysical survey; remote-sensing survey; archaeological research
Description Jedenácté až dvanácté století je na Moravě obdobím upevnění přemyslovské moci, která se projevuje vznikem knížecích údělů a nových opevněných center v rámci hradské soustavy. Cílem práce je prezentovat výsledky nedestruktivního průzkumu, především geofyzikální prospekce, sedmi vybraných mladohradištních center na Moravě: Brno – Staré zámky, Dolní Věstonice – Vysoká zahrada, Drnholec, Rokytná, Spytihněv, Stavenice a Sudoměřice. Příspěvek představuje nově získané poznatky o struktuře osídlení a fortifikačních systémech, sumarizuje dosažené výsledky a dává je do souvislosti s fakty známými ze starších archeologických průzkumů a výzkumů. Na všech lokalitách byl v maximálním možném rozsahu proveden magnetický průzkum. Při průzkumu fortifikací byl dodatečně aplikován georadarový průzkum a ERT. Na lokalitách s vhodnými podmínkami byly uskutečněny povrchové sběry. V rámci dálkového průzkumu byly ze zemědělsky využívaných poloh analyzovány ortofotosnímky. U lokalit situovaných v lesním prostředí byla využita data z laserového skenování.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info