Informace o publikaci

Geofyzikální průzkum opevněných přemyslovských center na Moravě

Logo poskytovatele
Autoři

HAVELKA Jan MILO Peter

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologia Historica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Full text
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2022-1-1
Klíčová slova hillfort; early medieval centre; Přemyslid era; geophysical survey; remote-sensing survey; archaeological research
Popis Jedenácté až dvanácté století je na Moravě obdobím upevnění přemyslovské moci, která se projevuje vznikem knížecích údělů a nových opevněných center v rámci hradské soustavy. Cílem práce je prezentovat výsledky nedestruktivního průzkumu, především geofyzikální prospekce, sedmi vybraných mladohradištních center na Moravě: Brno – Staré zámky, Dolní Věstonice – Vysoká zahrada, Drnholec, Rokytná, Spytihněv, Stavenice a Sudoměřice. Příspěvek představuje nově získané poznatky o struktuře osídlení a fortifikačních systémech, sumarizuje dosažené výsledky a dává je do souvislosti s fakty známými ze starších archeologických průzkumů a výzkumů. Na všech lokalitách byl v maximálním možném rozsahu proveden magnetický průzkum. Při průzkumu fortifikací byl dodatečně aplikován georadarový průzkum a ERT. Na lokalitách s vhodnými podmínkami byly uskutečněny povrchové sběry. V rámci dálkového průzkumu byly ze zemědělsky využívaných poloh analyzovány ortofotosnímky. U lokalit situovaných v lesním prostředí byla využita data z laserového skenování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info