Publication details

Výsledky transpozičních operací u parézy n. abducens.

Authors

AUTRATA Rudolf KREJČÍŘOVÁ Inka ŽAJDLÍKOVÁ Barbora KOMÍNEK Martin AUTRATA Daniel

Year of publication 2022
Type Article in Proceedings
Conference XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info