Publication details

Analýza nepravidelně pozorovaných funkcionálních dat

Authors

KOLÁČEK Jan

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Funkcionální data jsou typicky tvořena funkcemi popisujícími křivky a plochy, statistické metodologie pro práci s takovými daty se označují jako analýza funkcionálních dat. Příspěvek je motivován faktem, že reálně pozorovaná funkcionální data jsou často nestandardní povahy. Jedním z takových případů jsou situace, kdy trajektorie jsou pozorovány jen v relativni malém počtu okamžiků. Zaměříme se na využití vyhlazovacích technik při modelování kovariančních struktur v datech. Cílem je navrhnout rychlou a efektivní proceduru pro doplňování takovýchto dat.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info