Publication details

Vnitřní trh Evropské unie - základní hospodářské svobody

Title in English Internal Market of the European Union - Basic Economic Freedoms
Authors

KŘEPELKA Filip

Year of publication 2022
Citation
Description Učebnice pro bakalářské studenty oboru „Mezinárodněprávní obchodní studia“, předmět „BM306 Zk Vnitřní trh EU“, použitelná vedle dalších učebnic též pro studenty práva EU I+II Zkouška neděleného programu „Právo a právní věda“.  Vnitřní trh EU představuje základní tématiku práva EU. Jednotlivé tuzemské učebnice se jí věnují v omezeném rozsahu. Zvolené pojetí úvodní kapitola + 8 tématických pokrývajících jednotlivé základní svobody klade vedle akademického a judikatorního výkladu stručných ustanovení Smlouvy o fungování EU též na poskytnutí přehledu sekundárního práva.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info