Publication details

Genderové restrikce v anglické frazeologii

Authors

DOBIÁŠOVÁ Sarah

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Podstatná část idiomatických výrazů v angličtině odkazuje na lidské bytosti (např. plain Jane, to raise someone’s hackles). Cílem mého výzkumu je odpovědět na otázku, zda existují nějaká omezení jejich významu a užití, způsobená genderem osoby, na kterou se vztahují. Jedním ze způsobů, jak ověřit, zda taková omezení existují, je kolokační analýza vybraných idiomů s mužskými a ženskými zájmeny. Analýza se skládá ze dvou částí. Kvantitativní část je založena na určení míry asociace vybraných idiomů se zájmeny “he” [on], “she” [ona], “his” [jeho] and “her” [její]. V kvalitativní části jsou následně interpretovány výsledky předcházející statistické analýzy. Výsledkem je zjištění, které z vybraných idiomů je možné označit za “mužské” a “ženské”.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info