Publication details

Česká deminutiva : korpusová studie

Title in English Czech Diminutives: A Corpus-based Study
Authors

KÁŇA Tomáš

Year of publication 2022
Type Monograph
Citation
Description Deminutiva, čili zdrobněliny se často uvádějí jako typický znak češtiny a jejich množství jako důkaz bohatosti jazyka. Tato studie založená na velkém množství autentického jazykového materiálu však dokládá, že se spoustou zdrobnělých slov vlastně nic nezdrobňuje a že se často jedná o jeden z běžných prostředků české slovotvorby. Příklady i nová systematizace deminutivních prostředků vycházejí ze živého současného jazyka uloženého v elektronických korpusech jednojazyčných i paralelních. Publikace přináší také přehled nejdůležitějších statí, které byly o deminutivech napsány, zodpovídá některé otázky, které dříve uspokojivě zodpovězeny nebyly, a podává vhled na protějšky tohoto fenoménu v jiných jazycích – především v němčině a angličtině.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info