Publication details

Metody odhadu parametrů normálního rozdělení v přítomnosti dat pod měřitelným limitem

Title in English Methods of Estimating Parameters of Normal Distribution in the Presence of Observations Below Measurable Limit
Authors

JANOŠOVÁ Markéta KATINA Stanislav HANES Jozef

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Při použití laboratorního vybavení jsou měření omezena jeho limity. Obecně by pro každý přístroj měly být definovány limit slepého pokusu (limit of blank), detekční limit (limit of detection) a kvantifikační limit (limit of quantitation). Pokud pozorování spadá mimo měřitelný rozsah, vyvstává problém odhadu parametrů rozdělení. V tomto příspěvku zkoumáme použití čtyř metod: ignorování nezměřitelných pozorování, nahrazení nezměřitelných pozorování násobkem limitu, použití uříznutého normálního rozdělení a použití normálního rozdělení s cenzorovanými pozorováními. Pro srovnání metod byla navržena simulační studie, kde vygenerované náhodné výběry z normálního rozdělení různých rozsahů byly zleva uříznuty ve vybraných kvantilech. Odhady parametrů získané pomocí všech metod byly porovnány pomocí relativní chyby $\frac{\hat{\mu}-\mu}{\hat{\mu}}$ a poměru $\frac{\hat{\sigma}}{\sigma}$.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info