Publication details

Monitoring vlastností skapových vod v souvislosti s mikroklimatem v Amatérské jeskyni

Authors

ROUBAL Zdeněk SZABÓ Zoltán KADLEC Radim PRACNÝ Pavel LANG Marek FAIMON Jiří SYNKOVÁ Veronika

Year of publication 2022
Type Article in Proceedings
Conference Sborník referátů 1. ročníku konference Kras, jeskyně a lidé
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Plánovaný dlouhodobý monitoring v Amatérské jeskyni na začátku projektu vedl k nárokům na dobře zvolenou metodiku měření. Postupně během projektu se promýšlela metodicky správná technická řešení navržených přístrojů tak, aby získaná data nejlépe odpovídala poměrům v Amatérské jeskyni. Dálebudou uvedeny klíčové vlastnosti přístroje kapkometr, který monitoroval kontinuálně vlastnosti skapové vody (pH, elektrickou vodivost, teplota vody a vydatnost skapu) a zároveň se během vstupů prováděla hydrochemická analýza vody. Tyto vlastnosti se pak korelovaly s mikroklimatickými podmínkami v prostředí měřeného skapu (teplota vzduchu, objemový obsah CO2).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info