Project information

Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí

Project Identification
TJ04000064
Project Period
7/2020 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Krasová krajina je výsledkem dosavadního kulturního vývoje, který v mnoha ohledech narušil přírodní procesy, které formovaly unikátní krasové fenomény. Pro potřeby vhodného nastavení režimu ochrany prostředí je nezbytné posouzení různých vlivů na celém krasovém profilu od povrchu až do jeskyně. Na příkladu severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně budou studovány hlavní vlivy na jeskynní prostředí tak, aby bylo možné zhodnotit míru jejich vlivu a doporučit vhodná opatření pro ochranu prostředí.
S ohledem na charakter krajiny budou vytipována vzorkovací místa na povrchu a v jeskyni. Na povrchu budou jednorázově popsány podmínky (vegetace, půda), zatímco v jeskyni proběhne systematický monitoring mikroklimatu a jeskynní vody zahrnující více než jeden hydrologický rok.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info