Publication details

Využití virtuální reality pro parametrizaci agentních modelů pro potřeby korektní reprezentace behaviorálních vlastností osob

Investor logo
Title in English The use of virtual reality for the parameterization of agent models for the needs of correct representation of the behavioral characteristics of people
Authors

KUBÍČEK Petr APELTAUER Tomáš STACHOŇ Zdeněk APELTAUER Jiří ŠAŠINKA Čeněk SNOPKOVÁ Dajana ŠAŠINKOVÁ Alžběta UGWITZ Pavel KVARDA Ondřej

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Description The aim of the document is to summarize and supplement the previous results of the project Use of virtual reality for the parameterization of agent models for the needs of the correct representation of the behavioral characteristics of people.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info