Publication details

Pracovní schopnost učitelů: nový nástroj pro měření konstruktu a vztah se syndromem vyhoření

Investor logo
Authors

HLAĎO Petr

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Attached files
Description Nejprve byly vytvořeny položky dotazníku, které mapují různé oblasti pracovních požadavků učitelské profese (kognitivní, výuková, organizační, sociální, administrativní aj.). Nástroj pro ověřování obsahuje 35 položek, přičemž nástroj byl při jeho konstrukci posouzen experty z oblasti učitelství a učiteli z praxe. V příspěvku budou prezentovány výsledky ověřování validity a psychometrických vlastností nového nástroje pro měření pracovní schopnosti učitelů. Prostřednictvím faktorové analýzy bude redukován počet položek dotazníku a vytvořena jeho finální podoba. Dále budou prezentovány poznatky týkající se vztahu mezi pracovní schopností a syndromem vyhoření učitelů. Přestože dřívější výzkumy prokázaly vztah mezi těmito proměnnými, dosavadní poznatky v této oblasti jsou limitovány použitým nástrojem WAI (např. tím, že WAI se konceptuálně překrývá s nástroji měřícími syndrom vyhoření; srov. Hlaďo et al., 2019). Ověřovanou hypotézou je, že syndrom vyhoření vede k poklesu pracovní schopnosti učitelů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info