Publication details

Výsledky celoexomového sekvenování germinální DNA u dětských pacientů se solidními tumory.

Authors

DRÁBOVÁ Klára POKORNÁ Petra PÁLOVÁ Hana ADAMCOVÁ Sabina BYSTRÝ Vojtěch JUGAS Robin SLABÝ Ondřej ŠTĚRBA Jaroslav

Year of publication 2023
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info