Publication details

Mezinárodní online setkání ECRIN CTU Day 2022

Title in English ECRIN CTU Day 2022 International Online Meeting
Authors

DEMLOVÁ Regina SOUČKOVÁ Lenka NOSKOVÁ Kristýna

Year of publication 2022
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Začátkem prosince se konal druhý ročník ECRIN CTU Day 2022 – setkání zástupců národních jednotek klinického výzkumu (Clinical Trials Unit – CTU) organizovaný evropskou sítí infrastruktur pro klinický výzkum ECRIN. Navázal tak na loňský první celoevropský online meeting, letos však s účastní téměř 180 pracovníků z CTU národních poboček. Hlavním tématem setkání byla výměna zkušeností z prvních akademických nadnárodních klinických studií, které byly schváleny v evropském centrálním informačním systému pro klinická hodnocení (CTIS). Diskutovala se úskalí přechodu z platformy VHP na CTIS a následné změny pro probíhající mezinárodní studie. Dále se rekapituloval první ročník a nové aktivity ECRINu. Samostatný blok byl věnován představení CZECRINu a německého národního partnera KKSN. Lenka Součková, ECRIN evropská korespondentka pro Českou republiku, zde souhrnně prezentovala infrastrukturu CZECRIN a vyzdvihla její jedinečnost založenou na znalostech a základních technologických jednotkách (jednotky pro výrobu hodnocených přípravků pro moderní terapie GMP, národní síť center klinických studií ve zdravotnických zařízeních (CTU), sítě orientované na jednotlivá onemocnění (DON) a jednotky pro studie fáze I.). Zmínila také velkou výhodu v jeho začlenění, které umožňuje přímý přístup studentů ke znalostem a výuce. Závěrem také shrnula vize a výzvy pro budoucí období fungování CZECRINu a jeho CTU jednotek.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info