Publication details

Weyrův normativismus, správní právo a národohospodářská a finanční věda

Authors

VEČEŘA Miloš

Year of publication 2023
Type Article in Proceedings
Conference Územní samosprávní celky v souvislostech správního práva. Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc.
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Web Open access sborníku
Keywords Weyr; normativism; administrative law; financial law
Description At the turn of the 19th and 20th centuries, many legal scholars realized the need for theoretical elaboration of the questions of law and legal science and the search for answers to the basic ontological and methodological questions of law.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info