Publication details

Vzdělávání nadaných žáků v matematice

Authors

VESELÁKOVÁ Jana

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Prezentace příspěvku na Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci na 19. ročníku mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů. Konference nesla podtitul „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“. Cílem příspěvku bylo představit projekt disertační práce v rámci doktorského studia na Katedře pedagogiky Masarykovy univerzity. Tato disertační práce se bude zabývat problematikou vzdělávání nadaných žáků v matematice na různě zaměřených základních školách (klasické třídy, třídy zaměřené na vzdělávání nadaných) a víceletých gymnázií z pohledu nadaných žáků, učitelů a rodičů. Vzdělávání nadaných žáků je v současnosti velmi diskutované téma, a proto přínosy této práce by mohly být významné pro pedagogy, studenty pedagogického zaměření, rodiče nadaných žáků a další vzdělávací instituce, které se nadanými žáky zabývají. V příspěvku budou prezentovány výzkumné otázky, metodologie výzkumu a zjištění týkající se přístupů ve výuce nadaných žáků v zahraničí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info