Publication details

COFOLA 2023. Část 2 – Nelegální práce

Title in English COFOLA 2023. Part 2 – Illegal Work
Authors

JANOVEC Michal KOMENDOVÁ Jana SMEJKAL Michal TOMÁŠKOVÁ Eva

Year of publication 2023
Citation
Description Nelegální práce je jev, se kterým je možné se v praxi stále setkávat. Kromě negativního dopadu tohoto jevu na příjmovou stránku veřejných rozpočtů představuje výkon nelegální práce nezanedbatelné důsledky rovněž pro jednotlivce, mimo jiné v podobě vyloučení z nemocenského pojištění, vyloučení z veřejného zdravotního pojištění a budoucí následky, pokud jde o vznik nároku na dávky důchodového pojištění. V rámci zaměření sekce jsou doporučeny příspěvky zabývající se příčinami vzniku nelegální práce či důsledky z toho plynoucími, a to jak z pohledu finančního práva, pracovního práva, práva sociálního zabezpečení, správního či trestního práva, tak z hlediska čistě ekonomického. Vítány jsou však zejména ty příspěvky, které budou obsahovat mezioborové propojení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info