Publication details

Cyberspace 2023

Authors

POLČÁK Radim MÍŠEK Jakub MYŠKA Matěj HARAŠTA Jakub LOUTOCKÝ Pavel BACHER Bettina STUPKA Václav KOŠČÍK Michal ŠMAHEL David METYKOVÁ Monika HRACHOVEC Herbert KIRCHNER Andreas MACKOVÁ Alena MACEK Jakub SVANTESSON Dan Jerker Börje SCHWEIGHOFER Erich MACHÁČKOVÁ Hana LOEBL Zbyněk WIEBE Andreas SZÁDECZKY Tamás HOSPES Jan FORGÓ Nikolaus ČERNÝ Michal MAREK Jiří IVANČO Alex

Year of publication 2023
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Konference s celosvětovou účastí zaměřená na společenskovědní aspekty fungování informační společnosti - plenární jednání a odborné sekce zaměřené na problematiku práva, sociologie, psychologie, religionistiky a příbužných oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info