Publication details

DEVELOPMENT SAFETY UPDATE REPORT EFISS 2ND DSUR 13 March 2023 – 11 July 2023

Authors

DEMLOVÁ Regina KUBELOVÁ Michaela

Year of publication 2023
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Web EFISS
Description Pilotní studie s názvem „Effect of Prophylactic Fibrinogen Concentrate In Scoliosis Surgery: A randomized pilot study (EFISS trial)“ (EudraCT No. 2021-005493-25) měla za cíl ověřit proveditelnost následné velké randomizované studie zaměřené na bezpečnost profylaktického podání fibrinogenu při operacích skoliózy páteře u pediatrické populace. Celkem bylo randomizováno 32 pacientů (v poměru 1:1) do studijní větve s profylakticky podaným přípravkem Haemocomplettan P (n=16) a do studijní větve se standardní péčí, studie proběhla v režimu dvojitého zaslepení. Zpráva o ukončení tohoto klinického hodnocení shrnuje průběh studie včetně základních bezpečnostních dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info