Publication details

Mikrobiom člověka a zásahy do něj z pohledu mikrobiologa

Authors

ČERNOHORSKÁ Lenka

Year of publication 2023
Citation
Description V přednášce bylo shrnuto vše podstatné o mikrobiomu člověka. Bylo zhodnoceno jak se měnil a mění pohled na různé mikroby v různém čase. Významným tématem byla i změna mikrobiomu po podávání antibiotik a úloha probiotik.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info