Publication details

Prevence a kontrola infekcí v zařízeních poskytovatelů zdravotní péče. Původci ISZP. Problematika ATB rezistence. Sledování kontaminace prostředí

Authors

ČERNOHORSKÁ Lenka

Year of publication 2023
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info