Publication details

Драматична освіта як засіб розвитку співпраці та креативності майбитніх педагогів закладів дошкільної освіти

Authors

RODOVÁ Veronika HORKÁ Hana

Year of publication 2024
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Keywords activation; drama education; cooperation; creativity; kindergarten teaching; psychosomatic unity
Description Příspěvek přináší informace o zkušenostech z výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem je představit roli dramatické výchovy v přípravném vzdělávání v oboru Učitelství pro mateřské školy, která spočívá v aktivizaci studentů, rozvoji jejich osobnosti a sociálních vztahů ve studijní skupině. Jádrem sdělení je popis konkrétních výukových situací, v nichž studující pracují formou živých obrazů, fungujících na principu psychosomatické jednoty, což předpokládá práci s fakty, prožitkem a spolupráci ve skupině. To odpovídá zásadám sociokonstruktivistických teorií vzdělávání, které se podílejí na utváření profesní identity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info