Publication details

Regionální ekonomie a politika I.

Title in English Regional economy and policy I.
Authors

ŽÍTEK Vladimír

Year of publication 2002
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Publikace nabízí základní přehled o ekonomických zákonitostech a procesech v regionu. Vychází z poznání obecných lokalizačních, koncentračních a růstových teorií a vysvětlení postavení přirozeného monopolu jako významného prvku ekonomiky regionu. Pozornost je dále věnována trhu práce a trhu nemovitostí, které jsou vymezeny jako místní trhy, z čehož se odvíjejí jejich specifika. V neposlední řadě se zabývá územně nerovnoměrným rozvojem a možnostmi veřejné správy tyto rozdíly eliminovat resp. stimulovat ekonomickou výkonnost oblastí, což je vysvětleno na reálné regionální politice ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info