Publication details

Sexuální dimorfismus bource morušového (Bombyx mori, L.) na základě proteinového spektra hemolymfy

Authors

HYRŠL Pavel ŠIMEK Vladimír

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference Zoologické dny Brno 2004
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Cílem práce bylo stanovit rozdíly v proteinovém spektru hemolymfy mezi samci a samicemi monovoltinního bulharského hybrida AS x KK bource morušového Bombyx mori L. (Lepidoptera, Bombycidae). Byly použity larvy 1. - 8. dne posledního (V.) larválního instaru, prepupy a kukly (1. den - hned po zakuklení, 5 dnů a 10 dnů staré - krátce před vylíhnutím imaga). Odebraná hemolymfa byla po úpravě na vhodnou koncentraci bílkovin zpracována metodikou SDS-PAGGE (polyakrylamidová gradientová gelová elektroforéza v prostředí dodecylsulfátu sodného). Gely obarvené stříbrem byly dále analyzovány na videodensitometru v programu Molecular Analyst. Kvalitativní analýza byla zaměřena na stanovení molekulové hmotnosti jednotlivých proteinových frakcí hemolymfy a pomocí kvantitativní analýzy byl určen poměr zastoupení daných frakcí během vývoje. Ve stádiu larvy B. mori bylo detekováno 16 - 23 proteinových frakcí v rozmezí 6,5 200 kDa, u prepupy 16 18 frakcí a u kukly 19 frakcí. Během vývoje od začátku V. instaru jsou nejvýrazněji zastoupeny 3 skupiny proteinů: lipophorin v oblasti 200 - 217 kDa (jeho koncentrace stoupá ve stádiu kukly), zásobní proteiny v oblasti 70 80 kDa (jejich koncentrace se zvyšuje do stádia prepupy, ve stádiu kukly je velmi nízká) a polypeptidy v oblasti 30 kDa (kontinuální nárůst během celého vývoje, navíc k jedné frakci na začátku V. instaru se přidávají další 3). Popis dalších detekovaných frakcí během vývoje u obou pohlaví rozšiřuje dosavadní publikované informace o proteinovém spektru hemolymfy B. mori. Celková koncentrace proteinů hemolymfy je vyšší během V. instaru u samic než u samců. V posledním larválním instaru nejsou kvalitativní rozdíly v proteinovém spektru mezi samci a samicemi, ale kukly samic mají navíc protein o MW = 178 kDa, který je podjednotkou vitellinu. V literatuře uváděný protein SP1 (82 kDa), zastoupený pouze u kukel samic, nebyl zřetelně detekován. Na základě proteinového spektra lze jednoznačně odlišit samce a samice ve stádiu kukly, u nižších stádií se liší pouze celkové množství proteinů hemolymfy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info