Publication details

Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů

Authors

ŽÍTEK Vladimír

Year of publication 2004
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Publikace nabízí širší pojetí problematiky oceňování nemovitostí. Vychází z důkladného poznání zákonitostí a specifik trhu nemovitostí, důraz je kladen na otázky veřejného zájmu, územního plánování a evidence nemovitostí. Je vysvětlen význam a důvody oceňování nemovitostí v praxi. Vlastní oceňování pak začíná objasnění postupů při stanovení cen pozemků (ať už se stanovují prostřednictvím cenových map stavebních pozemků či výpočtem) a ovocných a okrasných rostlin. Dále je pozornost věnována nákladovému, porovnávacímu a výnosovému způsobu oceňování staveb a bytů. Veškeré postupy jsou ilustrovány na praktických příkladech, které umožní správnou interpretaci zjištěných cen v závislosti na použitých metodách. Celým textem se prolíná myšlenka prostorové diferenciace cen nemovitostí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info