Publication details

Stanovení koncentrace a denaturačních p53 pomocí průtokového systému s elektrochemickou detekcí.

Title in English FIA analysis of p53
Authors

POTĚŠIL David ZELENÁ Jana VACEK Jan BRÁZDOVÁ Marie PETRLOVÁ Jitka ČEŠKOVÁ Pavla LUBAL Přemysl KIZEK René

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference XXVIII. Brněnské onkologické dny.
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Electrochemistry
Keywords electrochemical detection; FIA; p53
Description Protein p53 je nádorový supresor, jehož primární funkcí je kontrola buněčného cyklu a programované buněčné smrti v reakci na poškození DNA. V naší práci jsme se zaměřili na analýzu proteinu p53 pomocí průtokové injekční analýzy (FIA) ve spojení s elektrochemickým detektorem. Stanovení je založeno na měření oxidačních signálů proteinu p53 při konstantním potenciálu elektrody. Na jednotlivé elektrody jsme aplikovali potenciál v rozsahu 200--900 mV. Nejvyšší proudové odezvy jsme zaznamenali při potenciálu 900 mV. Limit detekce uvedené metody byl stanoven jako 400 ng/ml. Kalibrační křivka byla lineární (y = 1,1682x -- 0,0101; R2 = 0,9998). Vyvinutá metodika přispívá k možnostem detekce jak nativní tak denaturované formy proteinu p53.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info