Publication details

Význam paliativního týmu v akutní nemocnici, systém paliativní péče- zahraniční zkušenosti

Title in English The importance of the paliative care team in acute hospital, the system of palliative care in foreing countries
Authors

KABELKA Ladislav PROKOP Jiří

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
Conference 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii- sborník
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords community care; Princess Alices hospice; St. Christophers hospice- London ; Sydenham
Description Paliativní péče je cestou k zlidštění současné technické medicíny. Organizace paliativní péče nemůže vynechat akutní nemocnice- právě naopak, ty jsou její hlavní součástí. Zajímavým modelem se zde jeví tzv. community care- komunitní péče, jako síť poskytovatelů paliativní péče, nesená edukovanými zdravotními sestrami a organizovaná z center, jakými například v Anglii jsou hospice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info