Publication details

Naltrexon v léčbě alkoholové a jiných závislostí

Authors

ŠVESTKA Jaromír VOTAVA Martin

Year of publication 2005
Type Article in Periodical
Magazine / Source Farmakoterapie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Psychiatry, sexuology
Description Naltrexon je prokazatelně účinný v kombinaci s psychoterapií pro léčbu nemocných s alkoholovou závislostí. Vyšší účinnost byla pozorována u nemocných s rodinným výskytem alkoholismu a dostatečnou motivovaností k léčbě. Naltrexon je vhodný i pro nemocné, kteří abstinenci přerušlili a chtějí v léčbě pokračovat, neboť cílem terapie je spíš kontrola konzumace alkoholu než plná abstinence, na rozdíl od acamprosatu. Účinnost u závislosti na opiátech a kokainu není plně prokázána, ale naltrexon se jeví jako vhodné zakončení rychlé detoxikace buprenorphinem při opiátové závislosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info